Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa

Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa

Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa

Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa

Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa
Béc tưới bù áp, béc tưới cây ăn trái, tưới đồi dốc, tưới phun mưa cục bộ cho cây, béc tưới phun mưa
DANH MỤC SẢN PHẨM
QUẢNG CÁO
Trang chủ » Sản phẩm » TƯỚI PHUN MƯA - SƯƠNG

TƯỚI PHUN MƯA - SƯƠNG

Béc tưới cục bộ BS7mini - R8 lỗ ty 1.0 mm

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp béc hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn phát triển...

Béc Tưới Cục Bộ Bs7mini - R8 lỗ ty 1.2 mm

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp béc hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn phát...

Béc Tưới Cục Bộ Bs7mini -R8 lỗ ty 1.7 mm

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp béc hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn phát triển...

Béc Tưới Cục Bộ Bs7mini -R8 lỗ ty 1.9 mm

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp béc hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn phát triển...

Béc Tưới Cục Bộ Bs7mini - R8 lỗ ty 2.1 mm

14.000 đ
Cho vào giỏ hàng
BS7MINI-R8 với roto chống mòn R8 giúp béc hoạt động hiệu quả hơn, tuổi thọ cao hơn. Bên cạnh đấy miếng chặn bán kính cũng được cải tiến dễ dàng điều chỉnh bán kính tùy theo từng giai đoạn phát triển...

Béc tưới phun mưa BS5-Plus 30l

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Béc tưới phun mưa BS5-Plus 60l

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Béc Tưới Phun Mưa BS5-Plus 90l

7.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Béc tưới BS4P 30 lít

6.000 đ
Cho vào giỏ hàng

Béc BS7 60l - R5

12.000 đ
Cho vào giỏ hàng
Béc BS7 60l - R5
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop